Арчи Б
Сонца нам дапаможа - яно любiць нас
Łukasz Gołebiowski "O dziejopisach polskich, ich duchu, zaletach i wadach" 1823, " Lud polski, jego zwyczaje i zabobony" 1830 "Ubiory w Polsce od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych, sposobem dykcjonarza ułożone i opisane" 1830 "Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym lub w niektórych tylko prowincjach", Warszawa 1831.
Małgorzata Możdżyńska-Nawotka OD ZMIERZCHU DO ŚWITU HISTORIA MODY BALOWEJ, Wrocław 2007


„Śluby Panieńskie” (2010)

@темы: не потерять, Польска белка